Den, der vil noget, leder efter veje.

Den, der ikke vil noget, leder efter årsager.